Kunskapsportalen

Vad menas med ”titthålskirurgi”?

Titthålskirurgi kallas även  laparoskopi. Operationen sker genom att flera tunna metallrör förs in i bukväggen genom små hål i bukväggen. Ett av rören är försett med en liten videokamera och…

 

Vad är njurcancer?

Njurcancer är en tumörsjukdom som börjar i njuren, men som kan sprida sig till andra ställen i kroppen. Njurcancer uppstår oftast när en körtelcell i en njurkanal börjar dela sig.…

Hur skiljer sig njurcancer från andra typer av cancer?

Alla cancerceller har det gemensamt att de delar sig okontrollerat och därmed bildar tumörer. Njurcancercellen är lite speciell på så sätt att den inte riktigt följer samma utvecklingsmönster hos alla…

Vilka brukar drabbas av njurcancer?

Varje år får cirka 1000 personer diagnosen njurcancer. De flesta som drabbas av njurcancer är mellan 60 och 70 år. Det är dubbelt så många män som kvinnor som drabbas.…

Varför får man njurcancer?

Forskarna är inte helt säkra på varför vissa får njurcancer. De vet att en tredjedel av de som drabbas gör det på grund av rökning. Man vet också att övervikt…

Är njurcancer ärftligt?

Ja, men det är mycket ovanligt. Av de som drabbas tros cirka fem procent få det på grund av arv. Det vanligaste är då att man har Von Hippel-Lindaus sjukdom…

Vilka symtom finns det för njurcancer?

Symtomen är inledningsvis mycket diffusa och oftast upptäcks njurcancer av en slump när man undersöks för något annat. Man ska vara uppmärksam på om man känner en knöl i övre…

Hur många som får njurcancer överlever?

Ungefär hälften av de som får njurcancer överlever. De som inte botas kan leva många år med sjukdomen. Vilket stadium cancern befinner sig i när den upptäcks kan spela stor…

Hur ser prognosen ut för njurcancer?

Det är viktigt att förstå att alla är olika. Det går inte att läsa sig till hur prognosen ser ut för en specifik person. Med det sagt så har forskningen…

Kan man få hjälp för vård av närstående?

Ja, det finns hjälp att få om du vårdar en närstående. Det kan handla om ekonomisk ersättning, samtalsgrupper eller annat. Kontakta din kommun för att få reda på vad som…

Får jag lov att läsa min journal?

Ja, du får lov att läsa din egen journal. Men journaler är sekretesskyddade så du får inte lov att läsa andras eller en anhörigs. Det kan vara bra att vara…

Vad ska min vårdplan innehålla?

Den ska innehålla: Kontaktuppgifter Tider för undersökningar och behandlingar Information om behandling och rehabilitering Rehabiliteringsplan, egenvård Information om dina rättigheter, t.ex. rätten till en ny medicinsk prövning vilket betyder att…

Vilken av alla bromsmediciner är bäst?

Det finns ingen medicin som är bäst, eftersom alla människor är olika. Vilken medicin som ska väljas är en mycket individuell patientfråga. Ofta brukar man börja med en viss medicin…

Finns det någon medicin som kan bota njurcancer?

Någon medicin som botar njurcancer finns inte idag, men det finns ett flertal så kallade målinriktade läkemedel mot njurcancermetastaser som bromsar tumörernas tillväxt och spridning.

Hur behandlas njurcancer?

Behandlingen av njurcancer är olika beroende på vilket stadium cancern befinner sig i. Om cancern är avgränsad till en njure så opereras oftast den njuren, eller bara en liten del…

Vad är en partiell nefrektomi?

En partiell nefrektomi är en operation där man tar bort tumören från njuren, men resten av organet bevaras.

Vad betyder palliativ behandling?

Palliativ behandling innebär att man vill kontrollera eller lindra symtom som cancern framkallar, behandlingen syftar alltså inte till att bota cancern. Det är vanligt att palliativ vård likställs med vård…

Vad är en patolog?

En patolog är en läkare som undersöker tester och prover under mikroskop för att kunna hitta sjukdomar eller avvikelser.

Vad är en biopsi?

Biopsi är det vävnadsprov som en patolog tar för att undersöka om det finns tecken på cancer i njuren. Provet tas genom att en tunn nål förs in och man…

Vad är Magnetresonanstomografi?

Magnetresonanstomografi är en typ av röntgen som ibland kallas magnetkameraröntgen, MR eller MRT. Denna typ av röntgen tar väldigt detaljerade bilder av kroppen och användas för att kunna upptäcka saker…

Vad är datortomografi?

Datortomografi är en form av röntgen. Denna typ av röntgen tar många väldigt detaljerade bilder på kroppen och används när man vill undersöka delar som annars är svåra att undersöka,…

Vad är ett leverfunktionstest?

Ett leverfunktionstest innebär att man mäter mängden av enzymer som levern frisätter till blodet. Detta gör man för att kontrollera om njurcancern har spridits till levern.

Vad betyder anamnes?

Anamnes betyder sjukdomshistoria. Läkaren genomför en anamnes genom att ställa frågor till dig om eventuella ovanliga symtom och tidigare sjukdomar. En anamnes genomförs för att läkaren ska få en så…

Vad är metastaser?

Metastaser kallas ibland för dottertumörer. Om man har metastaser innebär att cancern har spritt sig till andra organ än där den ursprungligen fanns. Bland de som diagnostiseras med njurcancer är…