Är förstorad njure ett symptom på njurcancer?

Om man känner att man har en knöl i övre delen av magen så kan det vara ett symptom på njurcancer. Läs mer om symptom för njurcancer här.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google