Är förstorad njure ett symptom på njurcancer?

Om man känner att man har en knöl i övre delen av magen så kan det vara ett symptom på njurcancer. Läs mer om symptom för njurcancer här.