Vi är ditt stöd

Vi bakom initiativet

Initiativet till Njurcancerföreningen kommer från läkare, kontaktsjuksköterskor och patienter som tillsammans vet hur avgörande det är med en väl fungerande patientförening. Föreningen skapades 2015 och bygger sakta men säkert upp en bred verksamhet där medlemmarna sätter agendan. Vi arbetar nära professionen och forskningen för att sprida så mycket information som möjligt om sjukdomen, aktuella behandlingar och nya rön.

Styrelsen

Jörgen Jehander

Ordförande

Olof Karlsson

Vice ordförande

Elisabet Riddarström

Sekreterare

Michael Hellman

Suppleant

Eva Lindgren

Ledamot

Staffan Strååt

Kassör

Initiativtagare

Ann-Helén Scherman Plogell

Överläkare, SÖS

Anette Andersson

Kontaktsjuksköterska, SÖS

Ulrika Harmenberg

Överläkare, Karolinska

En folder om njurcancer

Den här foldern vänder sig till dig som drabbats av njurcancer och till dig som är närstående.

Våra stadgar

Läs mer om Njurcancerföreningens stadgar

Hälsa & motion

Information och inspiration till aktiviteter vid cancersjukdom.