Vad är en radikal nefrektomi?

Radikal nefrektomi är en operation där njuren, binjuren, lymfkörtlar och omgivande vävnad tas bort.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google