Vad är en biopsi?

Biopsi är det vävnadsprov som en patolog tar för att undersöka om det finns tecken på cancer i njuren. Provet tas genom att en tunn nål förs in och man suger sedan ut några få celler. Det gör inte ont att ta en biopsi och vanligtvis utförs det utan lokalbedövning. Ibland används en grövre nål för att kunna ta en liten bit av tumören, då brukar man få lokalbedövning. Ibland behöver läkaren använda ultraljud för att kunna hitta tumören.