Vad är njurcancer?

Njurcancer är en tumörsjukdom som börjar i njuren, men som kan sprida sig till andra ställen i kroppen. Njurcancer uppstår oftast när en körtelcell i en njurkanal börjar dela sig. Då bildas det en cancertumör i njuren. Den tumör som sitter i njuren kallas modertumör och de andra kallas dottertumörer eller metastaser. Om man fått en dottertumör i lungan har man alltså inte fått lungcancer utan det är njurcancer som har spridit sig till lungan.