15 juli 2016

Njurcancer är en tumörsjukdom som börjar i njuren, men som kan sprida sig till andra ställen i kroppen. Njurcancer uppstår oftast när en körtelcell i en njurkanal börjar dela sig. Då bildas det en cancertumör i njuren. Den tumör som sitter i njuren kallas modertumör och de andra kallas dottertumörer eller metastaser. Om man fått …

Vad är njurcancer? Läs mer »

Endast 2% av patienterna har dubbelsidig njurcancer vid diagnostillfället. Risken att man ska få det senare är ungefär lika stor som att man vid första tillfället drabbades av cancer.

Alla cancerceller har det gemensamt att de delar sig okontrollerat och därmed bildar tumörer. Njurcancercellen är lite speciell på så sätt att den inte riktigt följer samma utvecklingsmönster hos alla patienter. Man brukar säga att den är lite lurig, det händer till exempel att tumörerna helt avstannar i sin tillväxt eller att den till och …

Hur skiljer sig njurcancer från andra typer av cancer? Läs mer »

Varje år får cirka 1000 personer diagnosen njurcancer. De flesta som drabbas av njurcancer är mellan 60 och 70 år. Det är dubbelt så många män som kvinnor som drabbas. Det är ovanligt att man är under 40 år och det är extrem ovanlig att barn drabbas. Barn som får njurcancer har oftast en typ …

Vilka brukar drabbas av njurcancer? Läs mer »

Forskarna är inte helt säkra på varför vissa får njurcancer. De vet att en tredjedel av de som drabbas gör det på grund av rökning. Man vet också att övervikt och förhöjt blodtryck ökar risken. Ungefär fem procent av de som drabbas tros också göra det på grund av ärftlighet.

Ja, men det är mycket ovanligt. Av de som drabbas tros cirka fem procent få det på grund av arv. Det vanligaste är då att man har Von Hippel-Lindaus sjukdom som innebär att man har lättare än andra att utveckla tumörer i olika delar av kroppen. Bland de som är under 40 år och diagnostiseras …

Är njurcancer ärftligt? Läs mer »