I vilka sammanhang används strålbehandling mot njurcancer?

Strålbehandling kan användas som alternativ till kirurgisk behandling av enskilda tumörer, till exempel om man fått en tumör på binjuren eller luftstrupen. Strålbehandling ger också ofta en god smärtlindring.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google