Finns det möjligheter för mig som patient att eftersöka behandlingar inom andra landsting då mitt eget saknar resurser ?

I princip – ja! Efter ansökan görs en bedömning av behovet är sådant att behandlingen bör ske inom ett annat landsting än patientens eget.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google