Finns det möjligheter för mig som patient att eftersöka behandlingar inom andra landsting då mitt eget saknar resurser ?

I princip – ja! Efter ansökan görs en bedömning av behovet är sådant att behandlingen bör ske inom ett annat landsting än patientens eget.