20 juni 2016

Ja, det finns hjälp att få om du vårdar en närstående. Det kan handla om ekonomisk ersättning, samtalsgrupper eller annat. Kontakta din kommun för att få reda på vad som gäller för dig.

Ja, du får lov att läsa din egen journal. Men journaler är sekretesskyddade så du får inte lov att läsa andras eller en anhörigs. Det kan vara bra att vara med en läkare eller sjuksköterska när du ska läsa journalen eftersom det finns många termer som kan vara svåra att förstå.

Den ska innehålla: Kontaktuppgifter Tider för undersökningar och behandlingar Information om behandling och rehabilitering Rehabiliteringsplan, egenvård Information om dina rättigheter, t.ex. rätten till en ny medicinsk prövning vilket betyder att någon annan specialist gör en bedömning av patientens tillstånd.

Ja det är meningen att det ska upprättas en så kallad ”min vårdplan” för alla patienter med njurcancerdiagnos och som också ska uppdateras när patientens vård eller behov på ett betydande sätt förändras.

I princip – ja! Efter ansökan görs en bedömning av behovet är sådant att behandlingen bör ske inom ett annat landsting än patientens eget.

Det kan skilja sig en hel del. Dels har de olika landstingen olika väntetider. Det finns också olika mycket information om de olika behandlingarna och resultaten av dessa. De olika landstingen använder också olika medicinering och strålning. Vissa landsting erbjuder också mer stöd från kuratorer och liknande.