Hur skiljer sig behandlingar åt beroende på vilket landsting man tillhör?

Det kan skilja sig en hel del. Dels har de olika landstingen olika väntetider. Det finns också olika mycket information om de olika behandlingarna och resultaten av dessa. De olika landstingen använder också olika medicinering och strålning. Vissa landsting erbjuder också mer stöd från kuratorer och liknande.