Vad menas med ”titthålskirurgi”?

Titthålskirurgi kallas även  laparoskopi. Operationen sker genom att flera tunna metallrör förs in i bukväggen genom små hål i bukväggen. Ett av rören är försett med en liten videokamera och övriga rör används för att operera bort hela eller delar av njuren