Vad menas med “titthålskirurgi”?

Titthålskirurgi kallas även  laparoskopi. Operationen sker genom att flera tunna metallrör förs in i bukväggen genom små hål i bukväggen. Ett av rören är försett med en liten videokamera och övriga rör används för att operera bort hela eller delar av njuren

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google