Hur ligger Sverige till forskningsmässigt i jämförelse med utlandet och i synnerhet USA?

Sverige ligger långt fram forskningsmässigt och har så gjort under lång tid. Detta har bland annat inneburit att kontakterna och samarbetet med utländska, framförallt amerikanska forskningscentra, är mycket goda.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google