Hur ligger Sverige till forskningsmässigt i jämförelse med utlandet och i synnerhet USA?

Sverige ligger långt fram forskningsmässigt och har så gjort under lång tid. Detta har bland annat inneburit att kontakterna och samarbetet med utländska, framförallt amerikanska forskningscentra, är mycket goda.