Får jag lov att läsa min journal?

Ja, du får lov att läsa din egen journal. Men journaler är sekretesskyddade så du får inte lov att läsa andras eller en anhörigs. Det kan vara bra att vara med en läkare eller sjuksköterska när du ska läsa journalen eftersom det finns många termer som kan vara svåra att förstå.