Vad är en partiell nefrektomi?

En partiell nefrektomi är en operation där man tar bort tumören från njuren, men resten av organet bevaras.