Vad är en partiell nefrektomi?

En partiell nefrektomi är en operation där man tar bort tumören från njuren, men resten av organet bevaras.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google