Vilka olika typer av njurcancer finns det?

Njurcancer är ett samlingsnamn för olika typer av cancer. Den vanligaste heter ”klarcellig njurcancer” och cirka 80% av de som drabbas har den formen. Det finns också former som heter ”papillär njurcancer” som står för cirka 10% och ”kromofob njurcancer” som står för cirka 5%. Alla olika typer skiljer sig åt hur man behandlar dem och hur prognosen ser ut.