Är cellgiftsbehandling effektivt mot njurcancer?

Nej, så kallade cytostatika används inte i behandlingen av njurcancer utom i vissa fall för att minska en tumör före operation eller som en del i smärtbehandling.