Är njurcancer ärftligt?

Ja, men det är mycket ovanligt. Av de som drabbas tros cirka fem procent få det på grund av arv. Det vanligaste är då att man har Von Hippel-Lindaus sjukdom som innebär att man har lättare än andra att utveckla tumörer i olika delar av kroppen. Bland de som är under 40 år och diagnostiseras med njurcancer så är det vanligast att det är på grund av ärftlighet. Om du har en anhörig som har drabbats av njurcancer och fått det när denne var över 60 år är det låg sannolikhet att cancern är ärftlig.