Vilka metoder finns det för att diagnosticera njurcancer?

Det finns många metoder som sjukhusen idag kan använda för att ta reda på om man fått njurcancer, dessa är:

  • Cystoskopi, som innebär att man med hjälp av ett smalt rör kan titta in i och undersöka urinröret och urinblåsan. Denna metod används om man har synligt blod i urinen.
  • Ultraljud, som används för att hitta cystor och andra tumörer.
  • Datortomografi (DT) som är den vanligaste metoden vid misstänkt njurcancer och där man får en tydlig bild av en tumörs storlek och läge. Man får också en bild av om tumören spritt sig till andra delar av kroppen till exempel binjurar eller lungor.
  • Magnetisk resonanstomografi (MRT) som används i vissa fall då de andra metoderna inte gett ett tillräckligt tydligt svar
  • Biopsi, som innebär att man med hjälp av en tunn nål tar ett vävnadsprov på tumören för att undersöka typ och beskaffenhet
  • Njurscintigrafi/isotopundersökning av njurarna som innebär en närmare undersökning av njurarnas funktion, till exempel hur stor del av den totala njurfunktionen som vardera njuren står för.