5 juli 2016

Svaren på undersökningarna vägs samman. Det kan ta upp till några veckor innan alla undersökningar är genomförda och svaren är klara. Om du har en tumör vet läkaren nu hur stor den är, var den sitter på njuren och om det finns misstanke om att den spridit sig i kroppen. Utifrån detta rekommenderar läkaren en …

När får jag veta resultatet från undersökningarna? Läs mer »

Bromsmediciner är, som framgår av namnet, inte botande och förbättrar alltså inte tillståndet. Men de gör att man lever längre och med en högre livskvalitet än vad som annars vore fallet. Alla bromsmediciner har idag en lång biverkanskatalog, vilket inte ska tolkas som att man kommer att drabbas av alla dessa. Den individuella variationen mellan …

Hur påverkas kroppen av bromsmediciner? Läs mer »

Effekterna av strålning ger inte några förbättringar av allmäntillståndet inledningsvis. Vanliga negativa verkningar är trötthet under en ganska lång period och ibland illamående. Beroende på stråldosen och vad som har bestrålats kan man under en kortare period känna av strålskador på huden och de vävnader som omger den bestrålade tumören. Strålbehandling av njurcancerpatienter används oftast …

Mår man bättre eller sämre av en strålbehandling? Läs mer »

Eftersom njurcancer oftast är symtomfri när den upptäcks innebär inte en operation några positiva verkningar på allmäntillståndet inledningsvis annat än i psykiskt avseende, det vill säga minskad oro och stress. De negativa verkningarna handlar framförallt om trötthet under någon månad från operationstillfället. Istället måste operationen betraktas ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Om njuren och binjuren är helt friska klarar man sig bra. Om båda binjurarna saknas får man medicinera för att ersätta de hormon som binjuren producerar.

Ungefär hälften av de som får njurcancer överlever. De som inte botas kan leva många år med sjukdomen. Vilket stadium cancern befinner sig i när den upptäcks kan spela stor roll för prognosen.

Det är viktigt att förstå att alla är olika. Det går inte att läsa sig till hur prognosen ser ut för en specifik person. Med det sagt så har forskningen om njurcancer har gjort behandlingen bättre och idag lever nio personer av tio som haft cancer avgränsad till en njure efter fem år.  

Det finns många metoder som sjukhusen idag kan använda för att ta reda på om man fått njurcancer, dessa är: Cystoskopi, som innebär att man med hjälp av ett smalt rör kan titta in i och undersöka urinröret och urinblåsan. Denna metod används om man har synligt blod i urinen. Ultraljud, som används för att …

Vilka metoder finns det för att diagnosticera njurcancer? Läs mer »