Finns det några tekniska behandlingsmetoder mot njurcancer?

Ja det finns radiofrekvensbehandling och kryobehandling som i första fallet innebär att tumören hettas upp och i andra fallet fryses ner så att cancercellerna förstörs. Embolisering är en teknik där blodtillförseln till njuren eller tumören täpps till. Det kan ibland användas för att minska tumörstorleken eller för att minska eller stoppa blödning från tumören.