Vad är en enkel nefrektomi?

En enkel nefrektomi är en operation där man tar bort en njure.