Vad är en enkel nefrektomi?

En enkel nefrektomi är en operation där man tar bort en njure.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google