Kan jag kräva att få en skriftlig vårdplan som uppdateras allteftersom så jag vet vad som är planerat?

Ja det är meningen att det ska upprättas en så kallad ”min vårdplan” för alla patienter med njurcancerdiagnos och som också ska uppdateras när patientens vård eller behov på ett betydande sätt förändras.