Är blod i urinen ett symptom på njurcancer?

Ja, att kissa blod kan vara ett symptom på njurcancer, men det kan också vara ett tecken på något annat. Om du har blod i urinen så ska du kontakta din vårdcentral.