Hur skiljer sig njurcancer från andra typer av cancer?

Alla cancerceller har det gemensamt att de delar sig okontrollerat och därmed bildar tumörer. Njurcancercellen är lite speciell på så sätt att den inte riktigt följer samma utvecklingsmönster hos alla patienter. Man brukar säga att den är lite lurig, det händer till exempel att tumörerna helt avstannar i sin tillväxt eller att den till och med minskar i storlek.