Går det att ansluta sig till någon forskningsstudie i utlandet och i så fall på vilka villkor?

Det finns flera forskningscentra i USA som efterlyser patienter med njurcancer för att få dem att delta i olika forskningsprojekt. Detta innebär dock att man måste befinna sig på samma ort och ställe.