Om tumören vid operationstillfället befinner sig helt inom njurens väggar – kan den trots det ha hunnit sprida sig till andra delar av kroppen?

Om man efter 5 år inte fått några tecken på metastaser (dottertumörer) finns det en stor chans att man är botad, men det finns inga garantier.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google