Om tumören vid operationstillfället befinner sig helt inom njurens väggar – kan den trots det ha hunnit sprida sig till andra delar av kroppen?

Om man efter 5 år inte fått några tecken på metastaser (dottertumörer) finns det en stor chans att man är botad, men det finns inga garantier.