Hur behandlas njurcancer?

Behandlingen av njurcancer är olika beroende på vilket stadium cancern befinner sig i. Om cancern är avgränsad till en njure så opereras oftast den njuren, eller bara en liten del av den njuren, bort. En människa klara av att leva med bara en njure och de flesta som har cancer begränsad till en njure blir fria från cancer efter operationen. Om cancern har spritt sig till andra delar av kroppen så får man äta mediciner som bromsar cancern från att fortsätta växa. Att få cancer i båda njurarna är väldigt ovanligt.