Vad är en patolog?

En patolog är en läkare som undersöker tester och prover under mikroskop för att kunna hitta sjukdomar eller avvikelser.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google