Finns det några kuratorer som är specialiserade på tumörsjukdomar och hur får man kontakt med dessa?

På nästan alla sjukhus finns idag ett system med så kallade kontaktsjuksköterskor. Om man drabbats av njurcancer tilldelas man en personlig namngiven och specialutbildad kontaktsjuksköterska med vilken man har en fortlöpande kontakt både per telefon och vid direkta möten. Kontaktsjuksköterskan hjälper dig med alla frågor som har att göra med din sjukdom och alla övriga kontakter som du kan behöva ta med andra delar av sjukvården. Därutöver finns det även kuratorer och psykologer som du kan få träffa för samtal. Du kan också kontakta Cancerfonden, Cancerrådgivningen eller sjukvårdsrådgivningen (tel 1177) för att få råd.