Om man får metastaser i till exempel lungorna, betyder det att man fått lungcancer?

Nej – lungcancer är en annan typ av cancer, däremot har man fått njurcancertumörer i lungorna.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google