Om man får metastaser i till exempel lungorna, betyder det att man fått lungcancer?

Nej – lungcancer är en annan typ av cancer, däremot har man fått njurcancertumörer i lungorna.