Är det viktigt att engagera anhöriga och vänner i sjukdomen och dess förlopp?

Njurcancer är en sjukdom som inte bara drabbar den som bär på diagnosen. Att hålla anhöriga okunniga och utanför är en i alla avseenden olycklig strategi. Både för en själv och omgivningen. Människor har olika kunskaper och uppfattningar om vad cancer är och vad som går att göra åt det. En öppen och kunskapsinriktad attityd till sjukdomen är det bästa sättet att minska den psykologiska påfrestning den kan innebära.