Vad ska min vårdplan innehålla?

Den ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Tider för undersökningar och behandlingar
  • Information om behandling och rehabilitering
  • Rehabiliteringsplan, egenvård
  • Information om dina rättigheter, t.ex. rätten till en ny medicinsk prövning vilket betyder att någon annan specialist gör en bedömning av patientens tillstånd.