Vad ska min vårdplan innehålla?

Den ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Tider för undersökningar och behandlingar
  • Information om behandling och rehabilitering
  • Rehabiliteringsplan, egenvård
  • Information om dina rättigheter, t.ex. rätten till en ny medicinsk prövning vilket betyder att någon annan specialist gör en bedömning av patientens tillstånd.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google