Om man fått njurcancer i ena njuren är det då risk att man också får det i den andra?

Endast 2% av patienterna har dubbelsidig njurcancer vid diagnostillfället. Risken att man ska få det senare är ungefär lika stor som att man vid första tillfället drabbades av cancer.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google