Om man fått njurcancer i ena njuren är det då risk att man också får det i den andra?

Endast 2% av patienterna har dubbelsidig njurcancer vid diagnostillfället. Risken att man ska få det senare är ungefär lika stor som att man vid första tillfället drabbades av cancer.