Vem ska man i första hand ta kontakt med om man drabbas av nya symtom, som man inte vet orsaken till, eller tidigare symtom som man upplever kraftigt förvärrade?

Om du upplever akuta och kraftiga symtom tar du kontakt med akutsjukvården i den närmaste omgivning. Vid andra symtom av mindre akut karaktär men som skapar oro, tar du kontakt med din tilldelade kontaktsjuksköterska som kan hjälpa till med råd, skaffa information eller förmedla kontakt med någon specialist.