Kunskapsportalen

Vad menas med ”titthålskirurgi”?

Titthålskirurgi kallas även  laparoskopi. Operationen sker genom att flera tunna metallrör förs in i bukväggen genom små hål i bukväggen. Ett av rören är försett med en liten videokamera och…

 

Vad är njurcancer?

Njurcancer är en tumörsjukdom som börjar i njuren, men som kan sprida sig till andra ställen i kroppen. Njurcancer uppstår oftast när en körtelcell i en njurkanal börjar dela sig.…

Vilka brukar drabbas av njurcancer?

Varje år får cirka 1000 personer diagnosen njurcancer. De flesta som drabbas av njurcancer är mellan 60 och 70 år. Det är dubbelt så många män som kvinnor som drabbas.…

Varför får man njurcancer?

Forskarna är inte helt säkra på varför vissa får njurcancer. De vet att en tredjedel av de som drabbas gör det på grund av rökning. Man vet också att övervikt…

Är njurcancer ärftligt?

Ja, men det är mycket ovanligt. Av de som drabbas tros cirka fem procent få det på grund av arv. Det vanligaste är då att man har Von Hippel-Lindaus sjukdom…