Mår man bättre eller sämre av en strålbehandling?

Effekterna av strålning ger inte några förbättringar av allmäntillståndet inledningsvis. Vanliga negativa verkningar är trötthet under en ganska lång period och ibland illamående. Beroende på stråldosen och vad som har bestrålats kan man under en kortare period känna av strålskador på huden och de vävnader som omger den bestrålade tumören. Strålbehandling av njurcancerpatienter används oftast i syfte att lindra smärta.