Hur påverkas kroppen av bromsmediciner?

Bromsmediciner är, som framgår av namnet, inte botande och förbättrar alltså inte tillståndet. Men de gör att man lever längre och med en högre livskvalitet än vad som annars vore fallet. Alla bromsmediciner har idag en lång biverkanskatalog, vilket inte ska tolkas som att man kommer att drabbas av alla dessa. Den individuella variationen mellan patienter är stor. Vanliga biverkningar är diarré, illamående och trötthet. Ibland kan man få eksem på handflator och fotsulor. Det finns naturligtvis inget positivt med biverkningar annat än i den bemärkelsen att vissa av dem utgör bevis på att medicinen har god verkan. Biverkningarna brukar minska med tiden när man medicinerar och försvinner när man upphör med medicineringen.  Exempel på mediciner som används idag är: Sutent, Votrient, Afinitor och Opdivo. På websidan: fass.se kan man söka och läsa om deras verkningsmekanismer och biverkningar.