Du är inte ensam

OBS! Det har tillkommit en rubrik i menyraden ovan – ”Föredrag”. Den innehåller ett antal filmade föreläsningar av mycket kvalificerade experter på njurcancer inom olika områden. Vi rekommenderar alla som är intresserade av en djupare kunskap om njurcancer att ta del av föredragen.

Vad är njurcancer?

Njurcancer är en tumörsjukdom som börjar i njuren, men som kan sprida sig till andra delar av kroppen. Njurcancer uppstår oftast när en körtelcell i en njurkanal börjar dela sig. Det bildas då en cancertumör i njuren. Den tumör som sitter i njuren kallas modertumör och de andra kallas dottertumörer eller metastaser.

Om man fått en dottertumör i lungan har man alltså inte fått lungcancer utan det är njurcancer som har spridit sig till lungan. Ungefär 1000 personer om året får diagnosen Njurcancer. Främst är det män som är mellan 60 och 70 år som drabbas. Det är ovanligt att de som drabbas är under 40 år och det är extremt ovanligt att barn drabbas.

Andra i samma situation