Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer

Pressmeddelande

Internationella Njurcancerdagen 18 juni:

Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer

Fysisk aktivitet och träning kan förebygga cancer. För njurcancer kan var femte fall (22 %) undvikas genom ett fysiskt aktivt liv.

Även under pågående cancerbehandling reducerar träning risken för återfall, biverkningar, sjukhusinläggningar och sjukskrivningar.

Det är dags att på bred front införa träning i den svenska cancersjukvården.

Studier visar att träning påverkar nästan alla delar i behandling och återhämtning vid bland annat njurcancer: det kan minska cancerrelaterad trötthet, ångest och depression, stärka immunförsvaret och förbättra livskvaliteten och resultaten av behandlingen. Fysisk aktivitet vid njurcancer kan vara livsavgörande för patienter. Därför är det märkligt att inte fysisk aktivitet är en del av både cancersjukvården och det förebyggande informationsarbetet från statens och regionernas sida. 

– Vi har i Sverige en nationell cancersamordnare Hans Hägglund på Sverige kommuner och regioner, SKR som jobbar direkt underställt regeringen – detta borde hamna på hans skrivbord, säger Jörgen Jehander.

Det övergripande temat för Njurcancerföreningen 2020 är HOPP och alla patienters rätt till nya behandlingar. Överlevnadschanserna vid njurcancer har ökat markant tack vare stora forskningsframgångar.

– Men flera nya kombinationsbehandlingar har fått nej av de svenska myndigheterna och det drabbar nu även njurcancerpatienter som blir utan effektiv behandling trots att den finns. Nya kombinationsbehandlingar är på ingång vilket ger HOPP till patienterna. Det är djupt oroande om de fråntas njurcancerpatienterna. Även  de behandlingar som finns erbjuds olika beroende på var i landet man bor, vilket är orättvist, konstaterar Jörgen Jehander.

Frågan kommer diskuteras på det seminarium som Njurcancerföreningen genomför den 16 september. Mer information om seminariet och den svenska kampanjen ”Vi måste prata om fysisk aktivitet” finns att läsa på www.njurcancerforeningen.se 

Frågor:

Jörgen Jehander 070-856 27 19

Presskontakt: Lena Bergling 070-2345 158, Annika Eliasson 0702-35 43 35 info@rmpmedia.se

Om njurcancerföreningen

Initiativet till Njurcancerföreningen kommer från läkare, kontaktsjuksköterskor och patienter som tillsammans vet hur avgörande det är med en väl fungerande patientförening. Föreningen skapades 2015 och bygger sakta men säkert upp en bred verksamhet där medlemmarna sätter agendan. Vi arbetar nära professionen och forskningen för att sprida så mycket information som möjligt om sjukdomen, aktuella behandlingar och nya rön. www.njurcancerforeningen.seNjurcancerföreningen är en del av Nätverket mot cancer www.natverketmotcancer.se