Pressmeddelande Internationella Njurcancerdagen 18 juni: Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer Fysisk aktivitet och träning kan förebygga cancer. För njurcancer kan var femte fall (22 %) undvikas genom ett fysiskt aktivt liv. Även under pågående cancerbehandling reducerar träning risken för återfall, biverkningar, sjukhusinläggningar och sjukskrivningar. Det är dags att på bred front införa …

Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer Läs mer »