Rapport från International Kidney Cancer Coalition- IKCC 2019

Den internationella samarbetsorganisationen för Njurcancer IKCC har genomfört en konferens i SanFrancisco 14 -16 feb 2019. De medicinskt-vetenskapliga framstegen inom området har varit betydande de senaste åren vilket framgår av den publicerade rapporten.  https://ikcc.org/gu-asco-2019-highlights/

Nedan följer en svensk översättning av rapporten förkortad till dess väsentligaste delar:

International Kidney Cancer Coalition (IKCC) rapport från GU ASCO

Obs! Följande sammanfattning har utarbetats av patientföreträdare IKCC till gagn för patientorganisationer som är inriktade på njurcancer. 

Genitourinary Cancers Symposium (kallas ofta ”GU ASCO”) hölls i San Francisco, USA 14-16 februari 2019 och hade ett utmanande och spännande program. I denna rapport kommer vi att lyfta fram några av presentationerna som var av särskilt intresse med avseende på njurcancer. Flera nya försök rapporterades.

Cirka 4000 personer deltog fysiskt, men flera hundra andra personer deltog på annat sätt. Lördag den 16 februari var nästan helt ägnad njurcancer, och forskare, urologer och medicinska onkologer över hela världen följde nyheterna och presentationerna genom sociala medier och nyhetsrapporter. Den med stark förväntan emotsedda sessionen var rapporterna från flera större kliniska prövningar.

Kombinationsterapier av immunterapi med riktade terapier (tyrosinkinashämmare, TKI) kommer sannolikt att bli nästa vårdstandard!

  • KEYNOTE 426, en fas III-studie, som rekryterade patienter med obehandlad klarcellig -njurcancer, testade kombinationen av anti-PD-1 immunoterapiläkemedlet pembrolizumab (Keytruda) plus TKI axitinib (Inlyta) mot sunitinib (Sutent) hos 861 patienter. Studien var utformad för att bedöma överlevnad och progressionsfri överlevnad (tid till när sjukdomen börjar växa igen) samt generell krympningshastighet. Kombinationen visade förbättring av överlevnad och progressionsfri överlevnad, såväl som generell krympningshastighet. Den fullständiga responshastigheten (hastigheten för fullständig försvinnande av alla tumörställen) var 6 procent. Kombinationen tolererades också relativt väl, med endast 8,2% av patienterna som behövde sluta behandlingen helt och hållet på grund av behandlingsrelaterade biverkningar.
  • JAVELIN 101-studien testade kombinationen av anti-PD-L1-agenset avelumab (Bavencio) i kombination med axitinib mot sunitinib hos 886 patienter med tidigare obehandlad njurcancer. Studien var utformad för att bedöma överlevnad och progressionsfri överlevnad (tid till när sjukdomen börjar växa igen) samt generell krympningshastighet. Kombinationen visade förbättring av progressionsfri överlevnad, såväl som generell krympningshastighet. Färre än 8 procent av patienterna måste sluta båda behandlingarna på grund av toxicitet. Jämfört med Keynote 426-studien verkar dessa data något svagare, särskilt i avsaknad av en övergripande överlevnadssignal, men denna slutpunkt kan mötas i kommande dataanalyser.

Studie på icke-klarcells njurcancer

  • KEYNOTE 427-kohort B-studien gav lovande data för patienter med icke-klarcells njurcancer. 165 patienter med icke-klarcellig njurcancer fick pembrolizumab. Denna studie omfattade patienter med papillär, kromofob och oklassificerad njurcancer. Svarsfrekvensen var 25 procent, varav 5 procent hade ett komplett svar. Det visade sig att papillär njurcancer svarade bättre (25 procent svarsfrekvens) än kromofobsjukdom (9,5 procent svarsfrekvens). Sex procent av patienterna slutade behandling på grund av biverkningar. Denna studie ger oss hopp om att patienter med icke-klarcells njurcancer också kan dra nytta av nya immunoterapier.

Så övergripande spännande framsteg i njurcancerbehandling!