Den internationella samarbetsorganisationen för Njurcancer IKCC har genomfört en konferens i SanFrancisco 14 -16 feb 2019. De medicinskt-vetenskapliga framstegen inom området har varit betydande de senaste åren vilket framgår av den publicerade rapporten.  https://ikcc.org/gu-asco-2019-highlights/ Nedan följer en svensk översättning av rapporten förkortad till dess väsentligaste delar: International Kidney Cancer Coalition (IKCC) rapport från GU ASCO Obs! Följande sammanfattning har …

Rapport från International Kidney Cancer Coalition- IKCC 2019 Läs mer »