Vi är ditt stöd

Vi bakom initiativet

Initiativet till Njurcancerföreningen kommer från läkare, kontaktsjuksköterskor och patienter som tillsammans vet hur avgörande det är med en väl fungerande patientförening. Föreningen skapades 2015 och bygger sakta men säkert upp en bred verksamhet där medlemmarna sätter agendan. Vi arbetar nära professionen och forskningen för att sprida så mycket information som möjligt om sjukdomen, aktuella behandlingar och nya rön.

Ledamot

Eva Lindgren

Ledamot

Ingvar Holtz

Kassör

Staffan Strååt

Överläkare, SÖS

Ann-Helén Scherman Plogell

Kontaktsjuksköterska, SÖS

Anette Andersson

Överläkare, Karolinska

Ulrika Harmenberg