Regionalisering av Njurcancerföreningen

Njurcancerföreningen i Sverige sprider sig.
Den första föreningen startade i Stockholm 2015 och har alltså nu snart verkat i 4 år. I och med att en ny lokal förening startar inom kort i Göteborg har vi inlett regionalisering av verksamheten och i det här fallet Region Väst. Vår ambition är att det även ska bildas föreningar för Region Syd och Region Norr med säte i Malmö respektive Umeå.
Med den erfarenhet vi har av den första njurcancerföreningen, kan vi konstatera behovet av den fysiska gemenskapen mellan patienter och anhöriga inbördes och visavi den så kallade professionen, det vill säga läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer. Mycket av informationen och erfarenhetsutbytet kan ske via internet och dess sociala kanaler, men kan aldrig helt ersätta den direkta kontakten människor emellan och med den lokala förankringen. Vi söker därför personer som känner sig motiverade att göra en insats för att skapa förutsättningar för en förbättrad allmän kunskap inom området njurcancer och dess behandling och verka för en likvärdig vård inom hela landet. Om Du känner att du vill vara med och påverka utvecklingen i den riktningen är vi tacksamma om du vill höra av dig till oss via mail: info@njurcancerforeningen.se