Njurcancerföreningen i Sverige sprider sig. Den första föreningen startade i Stockholm 2015 och har alltså nu snart verkat i 4 år. I och med att en ny lokal förening startar inom kort i Göteborg har vi inlett regionalisering av verksamheten och i det här fallet Region Väst. Vår ambition är att det även ska bildas …

Regionalisering av Njurcancerföreningen Läs mer »