Njurcancerföreningen Väst är bildad

Njurcancerföreningen Väst med säte i Göteborg är bildad med följande medlemmar i styrelsen: Per Svensson, Lars Törnqvist, Eva Olofsson, Birgitta Gunnesson, Esbjörn Eriksson.

Föreningen kommer att arbeta på samma sätt som vår först bildade förening i Stockholm, det vill säga i första hand med att organisera sammankomster och förmedla information från den medicinska professionen och skapa möjligheter för erfarenhetsutbyte medlemmarna emellan. Vår nuvarande hemsida på nätet och Facebooksida är gemensamma för alla lokala föreningar vilket inte hindrar  att föreningarna även lokalt startar egna sidor om behov uppstår.