Njurcancerföreningen Väst med säte i Göteborg är bildad med följande medlemmar i styrelsen: Per Svensson, Lars Törnqvist, Eva Olofsson, Birgitta Gunnesson, Esbjörn Eriksson. Föreningen kommer att arbeta på samma sätt som vår först bildade förening i Stockholm, det vill säga i första hand med att organisera sammankomster och förmedla information från den medicinska professionen och skapa …

Njurcancerföreningen Väst är bildad Läs mer »