Kommer jag att må bättre eller sämre efter att min njure opererats bort?

Eftersom njurcancer oftast är symtomfri när den upptäcks innebär inte en operation några positiva verkningar på allmäntillståndet inledningsvis annat än i psykiskt avseende, det vill säga minskad oro och stress. De negativa verkningarna handlar framförallt om trötthet under någon månad från operationstillfället. Istället måste operationen betraktas ur ett mer långsiktigt perspektiv.