Kan man leva med bara en njure och en binjure?

Om njuren och binjuren är helt friska klarar man sig bra. Om båda binjurarna saknas får man medicinera för att ersätta de hormon som binjuren producerar.